Lodowisko w arenie

W Kraków Arenie, rusza pierwsze w Krakowie wakacyjne lodowisko dla dzieci i dorosłych. Od 11 do 27 lipca br., miłośnicy łyżwiarskich akrobacji będą mogli kręcić swoje piruety na świeżo zamrożonej tafli lodowiska w sławnej już krakowskiej hali w Czyżynach, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy!

Dla spragnionych mroźnego oddechu od tropikalnej pogody, jaka od kilku dni panuje w Krakowie, szykuje się nie lada gratka – lodowisko w największej hali widowiskowo-sportowej Kraków Arena. Już od piątku 11 lipca, przez ponad dwa tygodnie będzie można skorzystać z pierwszego w Krakowie wakacyjnego lodowiska.

Wstęp jest płatny, 2 zł/1h dla uczniów z ważną legitymacją szkolną i 10 zł/1h dla dorosłych. Na amatorów ślizgawki czekać będzie wypożyczalnia łyżew, z czynnym punktem ostrzenia łyżew.

Lodowisko znajduje się w hali Arenie Głównej, a dostać się będzie na nie można od strony południowej, czyli od strony Al. Pokoju. Na czas trwania ślizgawki będzie można skorzystać z bezpłatnego parkingu (wjazd, także od strony południowej).

W porannych godzinach – do 11.00 na tafli Kraków Areny ćwiczyć będą szkółki łyżwiarskie, z kolei po 18.00 – curlingowcy. W pozostałych godzinach lodowisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich amatorów łyżwiarstwa rekreacyjnego.

W dniach 21-27 lipca wydłużymy godziny lodowiska ogólnodostępnego do godz.21.00.

Godziny otwarcia lodowiska Kraków Arena
12-20 lipca 2014 r. 11.00-18.00

21.07.14 (poniedziałek)  lodowisko będzie czynne od godz. 17:00.

22-27.07.14 (wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela) 11.00-21:00.

Arena Główna

Wynajmij przestrzeń na Twoje wydarzenie


tel.: +48 739 455 600


Skontaktuj się z Działem Sprzedaży!

REGULAMIN LODOWISKA KRAKÓW ARENA

 1. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 2. Wejście na teren lodowiska jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Lodowisko jest ogólnodostępne codziennie od poniedziałku do niedzieli 11:00-18:00.
 4. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Podczas pracy maszyny na lodzie zabrania się wchodzenia na taflę. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 5. Przerwy techniczne ogłasza obsługa lodowiska.
 6. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nie ujętym w harmonogramie. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem. W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 7. Dowód wpłaty (bilet) upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko. Dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 8. Przed wejściem na taflę lodowiska, konieczne jest okazanie dowodu wpłaty (biletu).
 9. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie lodowiska nie ponosimy odpowiedzialności.
 10. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność oraz bezwzględnie w kasku ochronnym. Zaleca się ponadto jazdę w rękawiczkach oraz nakolannikach i nałokietnikach.
 11. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 13. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jak również środków odurzających na terenie lodowiska jest zabronione.
 14. Zabrania się wstępu na lodowisko osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 15. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 16. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonego.
 17. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.
 18. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.
 19. Jednorazowo na tafli może przebywać max. 200 osób.
 20. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 21. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania
  z niego.
 22. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów.
 23. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
 • urządzania wyścigów,
 • niebezpiecznych zabaw, itp.
 • jazdy na długich łyżwach (panczenach),
 • jazdy z kijami hokejowymi,
 • jazdy z plecakami,
 • wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
 • rzucania przedmiotami,
 • siadania na bandach lodowiska,
 • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

24. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem
użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska.

25. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią
obciążona materialnie.

26. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu obsługa lodowiska może zastosować
następujące środki:

 1. zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
 2. wyprowadzić z obiektu
 3. przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny.