Aktualne Problemy Transportu Zbiorowego w Miastach i Aglomeracjach PTZ 2023

28-29 września 2023 r. (czwartek – piątek)

Sala konferencyjna TAURON Areny Kraków

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji Aktualne Problemy Transportu Zbiorowego w Miastach i Aglomeracjach PTZ 2023. Uczestnikami konferencji będą eksperci transportowi z całej Polski, naukowcy oraz praktycy stykający się w swojej pracy z problematyką transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2023 roku w TAURON Arenie Kraków.

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia:

– Innowacyjne rozwiązania dla transportu zbiorowego (pojazdy autonomiczne, elektryczne, hybrydowe);

– Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym (zmiany prawne dotyczące kontroli trzeźwości, rozwiązania techniczne);

– Dostępność transportu zbiorowego (przestrzenna, informacyjna, czasowa, gałęziowa);

– Jakość transportu zbiorowego (jakość przewozów w umowach, badania jakości przewozów);

– Doświadczenia, wyzwania, możliwości i kierunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich;

– Zintegrowane węzły przesiadkowe;

– Intermodalne podróże pasażerskie (P+R, K+R, B+R).

W ramach konferencji zorganizowana zostanie wycieczka techniczna na zajezdnię autobusową Wola Duchacka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. Podczas wycieczki zaprezentowane zostaną najnowsze elektryczne pojazdy MPK S.A. w Krakowie wraz z całą infrastrukturą umożliwiającą obsługę i ładowanie autobusów elektrycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia i zgłoszeń udziału w nom są dostępne w biurze Oddziału SITK w Krakowie ul. Siostrzana 11 w Krakowie, na stronie internetowej www.sitk.org.pl oraz pod adresem mailowym krakow@sitkrp.org.pl

Dodatkowe informacje o programie są dostępne TUTAJ

Sale konferencyjne

tel.: +48 739 455 600Skontaktuj się z Działem Sprzedaży!