Konferencja Kraków się zmieniaProces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia

Konferencja Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia

17-19 maja 2022 r.

Mała Hala TAURON Areny Kraków

Kraków organizuje konferencję skierowaną do przedstawicieli środowiska branżowego związanego z architekturą i urbanistyką w tym inwestorów, architektów, projektantów. Nadrzędnym celem konferencji jest omówienie szeregu zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego, jak również roli Miasta jako największego inwestora na terenie Krakowa.

Konferencja odbędzie się w terminie 17-19 maja 2022 r. w Małej Hali TAURON Areny Kraków.

Wydarzenie dostępne będzie również online na Facebooku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja odbywa się na stronie krakow-sie-zmienia.konfeo.com.

Zarejestruj się na konferencję.

Program konferencji:

17 maja 2022 r.
9:00 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:10 – otwarcie konferencji

10:10 – 10:20 – powitanie i wprowadzenie do konferencji (Prezydent Miasta Krakowa)

10:20 – 10:30 – Plany na przyszłość – planowanie przestrzenne w mieście (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)

10:30 – 11:00 – Plany na przyszłość – planowanie przestrzenne w mieście – Nowe Miasto (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)

11:00 – 11:05 – przerwa techniczna

11:05 – 11:25 – Inwestycje – proces i realizacja. Inwestycje zrealizowane i planowane w zakresie funkcji publicznych (Zarząd Inwestycji Miejskich)

11:25 – 11:45 – Komunikacja indywidualna i zbiorowa w procesie inwestycyjnym – teraz. Inwestycje zrealizowane i planowane w zakresie dróg publicznych  (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)

11:45 – 12:05 – Zieleń – integralna część inwestycji. Inwestycje zrealizowane i planowane z zakresu terenów zieleni urządzonej (Zarząd Zieleni Miejskiej)

12:05 – 12:10 – przerwa techniczna

12:10 – 13:25 – panel dyskusyjny Dlaczego mamy problem i jak go usunąć? Jak planuje się inwestycje miejskie w mieście (Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Inwestycji Miejskich)

13:25 – 14:25 – przerwa na lunch

14:25 – 14:45 – Mniej reklam w mieście – uchwała krajobrazowa (Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)

14:45 – 15:05 – Mniej reklam w mieście – uchwała krajobrazowa, ustawa o drogach publicznych (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)

15:05 – 15:50 – panel dyskusyjny Mniej reklam w mieście. Jakie działania podejmuje miasto odnośnie uchwały krajobrazowej (Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, krakowska firma reklamowa)

15:50 – 15:55 –  zakończenie pierwszego dnia konferencji

18 maja 2022 r.
10:00 – 10:10 – powitanie

10:10 – 10:30 – Proces projektowy – wyzwania do pokonania i uzgodnienia do uzyskania, spojrzeniem projektanta i inwestora (Małopolska Okręgowa Izba Architektów)

10:30 – 10:50 – Inżynier Budownictwa w procesie projektowania i realizacji inwestycji (Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

10:50 – 11:10 – Zarządzanie przestrzenią miejską, planowanie przestrzenne – decyzje WZ, ULICP, uchwały ULIM (Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)

11:10 – 11:30 – Planowanie przestrzenne – ochrona środowiska, wód, powietrza, gospodarka wodna; konieczne uzgodnienia do powstania inwestycji (Wydział Kształtowania Środowiska UMK)

11:30 – 11:45 – Ograniczenie skutków powodzi i suszy a planowanie przestrzenne (Wody Polskie)

11:45 – 11:50 – przerwa techniczna

11:50 – 12:00 – Informatyzacja zasobu geodezyjnego jako czynnik usprawniający proces budowlany (Wydział Geodezji UMK)

12:00 – 12:15 – Proces budowlany – decyzja pozwolenia na budowę (Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)

12:15 – 12:30 – Proces budowlany – pozwolenie na użytkowanie, zaistnienie inwestycji w terenie (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie)

12:30 – 13:30 – przerwa na lunch

13:30 – 14:10 – panel dyskusyjny Realizacja inwestycji w mieście – wyzwania do pokonania i uzgodnienia do uzyskania (MPEC, Wodociągi Miasta Krakowa, Tauron, PGNiG, PZFD)

14:10 – 14:15 – przerwa techniczna

14:15 – 15:30 – panel dyskusyjny Realizacja inwestycji w mieście – wyzwania do pokonania i uzgodnienia do uzyskania – orzeczenia wyższych instancji (Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków, Małopolski Urząd Wojewódzki, PINB, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, SBDiM)

15:30 – 15:35 – zakończenie drugiego dnia konferencji

19 maja 2022 r.
10:00 – 10:10 – powitanie

10:10 – 10:30 – Kraków się zmienia. Działania na przyszłość (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa)

10:30 – 11:10 – Planowanie przestrzenne – sporządzanie nowego Studium dla Krakowa (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)

11:10 – 11:15 – przerwa techniczna

11:15 – 12:05 –  panel dyskusyjny Legislacja (Małopolski Urząd Wojewódzki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)

12:05 – 12:15 – przerwa techniczna

12:15 – 13:45 – panel dyskusyjny Zmiany legislacyjne, które zaszły i zmiany proponowane w przyszłości (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa)

13:45 – 13:55 – podsumowanie i zakończenie konferencji

13:55 – 14:55 – lunch

Mała Hala

Wynajmij przestrzeń na Twoje wydarzenie!


tel.: 12 349 11 90


Mała Hala