Uniwersytet Dzieci. Warsztaty: Czy mam głos w sprawie hałasu?

5 września 2020 r. (sobota)

Sala konferencyjna zachodnia (II połowa sali)

godz. 9:15, 10:35, 11:55, 13:15

Czas trwania: 60 minut.

Wejście nr 1 (od strony ul. Lema).

Ekrany akustyczne, jako elementy ochrony środowiska, pojawiły się w Polsce dopiero 15 lat temu. Dzięki nim zarówno ludzie, jak i zwierzęta, mogą odpocząć od hałasu intensywnego ruchu samochodowego.

Jako członkowie wspólnoty lokalnej możemy podejmować różnorodne działania mające na celu poprawę warunków życia w swojej okolicy. Społeczeństwo obywatelskie opiera się na działaniach pojedynczych osób i grup ludzi, zarówno dorosłych, jak i młodzieży i dzieci.

Na zajęciach dzieci dowiedzą się, jak planować przestrzeń w mieście, aby chronić środowisko i dlaczego tak ważna jest praca zespołowa. Studenci poszerzą wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej oraz sprawdzą, w jaki sposób aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Dowiedzą się również, do jakich instytucji mogą zwrócić się mieszkańcy z apelem, prośbą czy skargą dotyczącą ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje o programie oraz zasadach obowiązujących przy wejściu i podczas zajęć są dostępne na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/zajecia/lekcja/8570/.

Organizatorem warsztatów jest Fundacja Uniwersytet Dzieci.

W warsztatach mogą brać udział jedynie studenci Uniwersytetu Dzieci. Aby zostać jednym z nich można się zrekrutować przez stronę internetową: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/rekrutacja.

 

Sale konferencyjne

Wynajmij przestrzeń na Twoje wydarzenie


tel.: +48 739 455 600


Skontaktuj się z Działem Sprzedaży!